Sản phẩm Giảm giá

Nước hoa cam Vahine 200ml
90.000 đ 180.000 đ
Nước hoa cam Pháp Pateliere 1L
131.000 đ 435.000 đ
Tatua - Whipping cream 36% (1L)
149.000 đ 149.000 đ
Giá để ly nhựa
273.000 đ 390.000 đ
Máy Biến Áp
700.000 đ 770.000 đ
Máy pha cà phê Breville 870 1 Group
18.500.000 đ 19.900.000 đ
Máy xay Omniblend I
3.290.000 đ
Mạch nha nếp 500G
27.000 đ 30.000 đ
Pump Monin
70.000 đ 70.000 đ
Máy trộn đa năng Kenwood KVL4100S
10.925.000 đ 11.500.000 đ