Đặt cọc

Nhằm đảm bảo tính xác thực của đơn hàng, với những đơn hàng giá trị lớn sẽ được yêu cầu đặt cọc một phần, phần còn lại sẽ được thanh toán khi nhận hàng.