Dụng cụ Bếp Nhật

Phễu nhựa
45.000 đ
Mài dao
46.000 đ
Mành tre
43.000 đ
Nhíp
40.000 đ
Vá lỗ Chu ju
38.000 đ