Trái cây khô

Thơm sấy 100g
66.000 đ
Chanh sấy 100g
55.000 đ
Cam sấy 100g
66.000 đ
Dừa sấy
25.000 đ
Nho Jumbo
38.000 đ