Tích điểm và quy đổi điểm

 

STT

HẠNG MỤC

GHI CHÚ

A

Cơ chế tích điểm

 

1

Tương ứng lũy kế 100,000vnđ tiền mua hàng được quy đổi thành 1 điểm

100,000vnđ = 1 điểm

2

Khi mua hàng ở lần mua tiếp theo khách có quyền quy đổi điểm và được khấu trừ trực tiếp trên bill theo giá trị quy đổi mong muốn theo số điểm có với mức 1 điểm  = 1,000vnđ

1 điểm = 1,000vnđ

B

Điều kiện tham gia

 

1

Khách mua hàng tại cửa hàng ĐVP Market

 

2

Cung cấp các thông tin để tạo mã khách hàng chính xác và đầy đủ

 

3

Giá trị đơn mua để xác định là khách hàng thân thiết phải đạt mốc trên 2,000,000vnđ/ đơn

 

C

Điều kiện áp dụng

 

1

Sau khi được tạo mã khách hàng và xác định là khách hàng thân thiết, điểm sẽ được quy đổi và cộng dồn từ lần mua tiếp theo.

 

2

Khi được tích điểm trên hệ thống sẽ báo số điểm, khách có thể sử dụng chuyển đổi điểm theo chính sách

 

D

Quy chế liên quan đến hình thức trả hàng

 

1

Điểm không có giá trị quy đổi để lấy tiền mặt trực tiếp

 

2

Giá trị xác định để lấy điểm là giá trị bill sau khi đã trừ điểm, hay nói cách khác tiền được thanh toán bằng điểm tích không có giá trị quy đổi thành điểm

 

3

Bill có sử dụng điểm tích nếu trả hàng sẽ không được trả điểm

 

4

Bill trả/ đổi hàng phải có giá trị hàng đổi trả thấp hơn giá trị tiền thực đã sử dụng thanh toán bill

 

5

Bill được mua 100% bằng điểm tích lũy sẽ không được trả hàng/ đổi hàng.

 

6

Trả hàng 100% bill có sử dụng điểm tích, khách sẽ nhận đc 70% số tiền đã thanh toán thực không bao gồm tiền được quy đổi từ điểm

 

Lưu ý: 

- Khách mua bill có giá trị trên 500.000VNĐ được đăng ký trở thành khách hàng thân thiết.

- Vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin để tạo mã khách hàng.

- Điểm không có giá trị quy đổi nếu lấy tiền mặt