Shaker - bình lắc
Shaker 2 mảnh
Click hoặc rê chuột vào ảnh để phóng to

Shaker 2 mảnh

Vui lòng chọn đúng sản phẩm cần mua
145.000 đ
Xem (200)
Còn hàng Hết hàng
Shaker hai mảnh trắng 1 đế (lẻ)
145.000 đ
Hết hàng
Shaker 2 Mảnh Trắng 1 Đế (Bộ)
260.000 đ
Hết hàng
Shaker 2 Mảnh Trắng 2 Đế (Bộ)
390.000 đ
Còn hàng
Shaker 2 Mảnh Vàng 2 Đế (Bộ)
450.000 đ
Hết hàng
Shaker 2 Mảnh Đồng 2 Đế (Bộ)
480.000 đ
Hết hàng
TỔNG: 145.000 đ
Mô tả chi tiết